Kaida (6k, obo)

K1

Kaida

1993 Mitsubishi MiniCab Kei Truck
Delica 2
Delica 2

Go Camp

Kaida 8,000
K Moto
K Moto